Connecta't i decideix estar bé

El nostre blog

Pares, fills i hàbits d'estudi

20.45h - 25 de juny 2015
Pares, fills i hàbits d'estudi

Abans de donar una relació d'alguns consells pràctics respecte de com afavorir l'adquisició d'uns bons hàbits d'estudi, cal tenir en compte una realitat: cap nen/a neix amb les tècniques d'estudi necessàries per assegurar-se un bon rendiment acadèmic. Ben al contrari, els cal aprendre a estudiar i no sempre se'ls facilita aquest aprenentatge dins l'escola, per la qual cosa, sovint som els pares, a vegades amb l'ajut de professionals de la Pedagogia, qui hem de veure la conveniència de guiar als nostres fills en l'adquisició d'uns bons hàbits de treball.

Algunes recomanacions per a pares que desitgin estimular un bon hàbit d'estudi:

- Motivar la curiositat natural dels nens. Tot nen/a està naturalment motivat per aprendre quan és petit; és una actitud innata. És important saber mostrar la utilitat pràctica de tot allò que els nens aprenen a l'escola, per tal de potenciar el seu aprenentatge. També és necessari ser creatiu a l'hora de suggerir com estudiar quelcom, de forma que el contingut a aprendre resulti més atractiu.

- Concretar un horari. És interessant que el nen/a participi en l'elaboració d'un horari de treball a casa. I un cop concretat, és important mantenir l'horari escollit, ja que la constància genera l'hàbit. Tot i així, en un principi cal verificar que l'horari sigui l'adient, per la qual cosa ha de ser flexible i modificar-se si es comprova que no funciona o bé és excessiu, deficient, etc.

- Lloc d'estudi a casa. És important que el nen/a gaudeixi d'un espai correcte, on treballar sol i sense interrupcions. Cal que aquest espai sigui sempre el mateix i reuneixi unes condicions adients, com el fet de ser un lloc agradable i ordenat, lluny dels sorolls, amb una il·luminació i temperatura correctes, i on hi hagi tot el material escolar, que calgui per treballar, a mà, entre d'altres condicions.

- Oferir-li ajut. Cal que els pares recolzem al fill/a en la seva feina escolar. Això no vol dir fer els deures per ell/a o bé amb ell/a, sinó donar resposta als seus dubtes, aconsellar respecte de com fer recerca d'informacions, etc. D'aquesta forma, l'ajudem a motivar-se i alhora demostrem que donem importància al que treballa, reforçant així el seu interès a l'hora de fer les tasques de l'escola.

- Donar responsabilitats de forma progressiva. És important que el nen/a s'involucri i responsabilitzi dels seus deures. I precisament per això, és important anar augmentar, una mica cada curs escolar, el grau de responsabilitats. En aquest sentit, sovint és útil deixar que pateixi les conseqüències de, per exemple, no lliurar una feina a temps, per ja no ser tant al damunt d'ell/a.

- Estar pendent d'observar possibles senyals de frustració. Els nens/es acostumen a frustrar-se fàcilment i es donen per vençuts quan aprendre es torna quelcom difícil. Si es produeix una situació d'aquest tipus, cal aturar-se i ajudar-lo a entendre la dificultat d'aquella feina acadèmica concreta, així com a acceptar que requereix un esforç superior. Alhora però, sempre aclarint-li que aquesta realitat no té res a veure amb que no tingui prou capacitat intel·lectual per aconseguir-ho. Cal demostrar-li que confiem en ell/a.

- Lloar. Els nens/es responen molt bé davant del reforç positiu. El fet de sentir-nos dir-li: "estic molt content amb l'esforç que estàs fent". "Pots estar content de com estàs fent la feina", els motiva i els dóna seguretat en sí mateixos/es. Cal valorar no solament els resultats, sinó també l'esforç que s'estigui fent abans de tenir les qualificacions. Tot petit progrés s'ha de lloar obertament. Alhora, també cal que sàpiguen quan no s'estan esforçant, però sempre fent-ne una crítica constructiva.

- No relacionar l'estudi ni amb premis ni amb càstigs, ja que el que cal és generar motivació per aprendre i no per aconseguir un regal o bé evitar quelcom negatiu.

Uns bons hàbits d'estudi desenvolupen capacitat d'autodisciplina, la qual cosa és molt necessària per aconseguir no solament èxit acadèmic, sinó també el benestar emocional en tots els seus àmbits de la vida. Així doncs, ajudar als nostres fills a adquirir unes bones tècniques de treball intel·lectual, és una tasca que va més enllà de la vida dins l'escola; els ajudem a tenir eines per ser millors gestors de la seva felicitat.

Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista MOLINS, respecte de la seva tasca dins del món de la Pedagogia, i coneixedor de la importància de l'Educació, ofereix tot un seguit de serveis adreçats a alumnes, de totes les edats, que desitgin augmentar les seves habilitats com a estudiants.

A partir d'una primera fase de diagnòstic psicològic i pedagògic, es concreten les causes de la problemàtica acadèmica i es decideix quines eines terapèutiques són més adients per tractar cada cas concret.

Dins del procés de diagnosis s'estudien, entre d'altres, els factors següents: capacitats intel·lectuals, personalitat, actituds, adaptabilitat, autoconcepte, tècniques d'estudi, interessos professionals, estat emocional...

Per tal de portar a terme un diagnòstic que contempli a l'alumne com a una globalitat, on diferenciar mental, emocional i físic, s'utilitzen eines analítiques i analògiques.

Així mateix, dins del ventall de recursos que es combinen en tot tractament i en funció de la individualitat de cada pacient, és molt habitual l'ús de Flors de Bach i complements dietètics que afavoreixin un canvi d'actitud emocional respecte de l'estudi i un bon to físic i mental, respectivament, per tal de facilitar la transformació que es pretén.

Donat que el rendiment acadèmic depèn de moltes variables, però molt especialment de l'estat emocional de l'alumne, durant el tractament pot ser necessària una fase de Teràpia Psicoanalogista que afavoreixi unes actituds més positives, les quals accelerin l'aprenentatge de les tècniques d'estudi. 

Alhora, d'altres serveis que poden ser d'utilitat són: Tècniques i hàbits d'estudiPsicoespinoanalogia, EFT, Tècniques de relaxació física i mental, Sanació Prànica, Tècniques de concentració i memorització, Orientació personal, escolar i professional...

Per a qui estigui interessat en comprar algun llibre de Tècniques d'estudi, us en recomano alguns:

Libros - Fichas: Aprendizaje y técnicas de estudio

Bona lectura, reflexió i decisió de canvi.

I recorda: Connecta't i decideix estar bé.

Etiquetes: pares fills hàbits d'estudi curiositat horari d'estudi lloc d'estudi ajut responsabilitats lloar premis càstigs autodisciplina èxit acadèmic benestar emocional motivar senyals de frustració pedagogia teràpia psicoanalogista Flors de Bach psicoespinoanalogia Sanació Prànica Aplicació de tests analítics i analògics tècniques de concentració i memorització tècniques de relaxació física i mental orientació personal escolar i professional. tècniques i hàbits d'estudi

Arxiu del blog

Fil web

RSS | ATOM