Connecta't i decideix estar bé

El nostre blog

Saber dir "no"

8.30h - 3 de juliol 2015
Saber dir

Per tal de sentir-nos acceptats i estimats pel nostre entorn, és imprescindible que ens respectem a nosaltres mateixos, la qual cosa no és compatible amb no saber dir "no".

Caldria preguntar-se si hem exigit respecte i també si ens l'hem concedit interiorment. I en el cas de respondre que no ha estat així, convé pactar amb un mateix que des d'ara ens neguem enèrgicament a tota pressió i exigència exterior que constitueixi una manca de respecte vers nosaltres.

Deixar-se agredir, o bé auto agredir-se, amb una total manca de respecte, obeeix sempre a un problema d'autoestima, però que ben segur es pot solucionar si decidim imprimir-nos les actituds adients, com ho és, per exemple, aprendre a dir "no".

Si ens sorprenem dient-nos: "sóc incapaç de dir-li que no vull", ràpidament  hem de prendre'n consciència i substituir l'afirmació negativa, prova de manca de respecte intern, per una altra que ens fomenti la nostra capacitat d’independència emocional.

En realitat, es tracta d'auto observar el diàleg interior i traduir tot allò que volem modificar, per tal d'augmentar el nostre auto respecte.

Però, de la mateixa manera, cal afavorir el respecte dels altres vers nosaltres. Per exemple, si en l'àmbit professional patim d'un excés de responsabilitat, però sense haver rebut el poder necessari per desenvolupar-la, o bé en la vida familiar tothom ens exigeix una rapidesa i perfecció a l'hora de respondre a les seves exigències,  preguntem-nos si vivint així ens sentim realment respectats. I si la resposta és no, hem de decidir un canvi d'actituds immediat, perquè el cap i a la fi, nosaltres som els que determinem com ens tracten els altres.

Convé dir, que iniciant aquesta tasca de modificació d'actituds, ens podem trobar amb que no agradem a tothom, i menys a aquelles persones que acostumen a actuar com a "vampirs energètics" i que com a tals, no acceptaran perdre la nostra "esclavitud emocional". De fet, utilitzaran qualsevol estratègia per tal de sotmetre'ns un altre cop.

El benestar a aconseguir, ben segur justifica l'esforç i fins i tot les decepcions que podem patir respecte d'algunes persones per qui creiem ser estimats. No és una feina difícil, però sí que requereix  anàlisi, consciència i decisió de canvi, per la qual cosa és molt recomanable iniciar un procés de Teràpia Psicoanalogista, junt amb un tractament de Teràpia Floral. Per exemple, la Flor de Bach Centaury és una eina meravellosa per aprendre a dir "no" sense sentir-se culpable. Ambdós tipus de teràpies juntes faciliten grans transformacions emocionals.

Avui proposo la lectura d'un escrit de la psicòleg Mariana Vergara, en el qual es diferencien dues parts: causes que generen la dificultat a l'hora de dir "no" i alguns consells per saber dir "no".

Per tal d'agilitzar la seva lectura, respecte de les causes destaco les idees següents:

- "Las persones con baja autoestima suelen sentir que no tienen derecho a negarse".

- "Algunos piensan que perderán una amistad, Trabajo, amor, etc por negarse".

- "Hay quienes tienen la necesidad de ser tomados en cuenta y piensan que de esta forma podrán conseguirlo".

- "A veces creemos que nuestra negativa provocarà un conflicto y para evitar dicha situación incómoda, preferimos ceder".

- "Creemos que negarnos hará sentirse mal al otro".

- "Normalmente deviene un sentimiento de culpa por habernos negado ante algo".

- "...el hecho de no saber negarse hace que la persona se comprometa con creencias, actitudes y conductes que no van con sus idees, dejando de lado su pròpia opinión".

- "Lo primero para aprender a negarse es tenir claro cuáles son nuestras creencias, necesidades, intereses y convicciones, y una vez identificades, poder defenderlas en cualquier situación".

Així mateix, respecte dels consells que planteja Vergara, assenyalo els següents:

- "No mentir. Responder con honestidad y sin inventar un pretexto ayuda a no buscar futuros pretextos para la misma petición".

- "Responder con Seguridad, lo cual provoca que la otra persona no insista".

- "Ser amables. Una respuesta diplomàtica se acepta má fàcil".

- "No pedir perdón. No se debe acompanyar una respuesta negativa con una disculpa; eso denota inseguridad".

- "No dar detalles. Se recomienda no dar detalles de la negativa. La firmeza en la respuesta evita que se pidan explicacions".

- "Suavizar la respuesta puede aligerarla y ser tomada de una major manera".

- "Recordemos que es impossible agradar a todos".

Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista MOLINS, conscient de la importància de gaudir d'una bona autoestima, per aprendre a dir "no" sense sentir-se culpable, ofereix tot un seguit de serveis adreçats a facilitar el seu desenvolupament.

Tot i que l'eina base del tractament és la Teràpia Psicoanalogista, en funció de les característiques i el moment evolutiu del pacient, s'utilitzen d'altres recursos terapèutics per tal de facilitar la millora i el procés de transformació personal.

Alguns d'aquests recursos són: Psicoespinoanalogia, EFT, Flors de Bach, Medicina Natural, Aplicació de tests analítics i analògics, Tècniques de relaxació física i mental...

Bona lectura, reflexió i decisió de canvi

Alhora, també recomano la lectura del conte del mico y la tortuga, on queda ben clara la necessitat que tots tenim d'aprendre a dir "no".

I recorda: Connecta't i decideix estar bé.

Etiquetes: respecte deixar-se agredir autoestima pressió exigència consciència independència emocional responsabilitats actituds "vampirs energètics" "esclavitud emocional" estratègia anàlisi culpable teràpia psicoanalogista Flors de Bach psicoespinoanalogia EFT medicina natural Aplicació de tests analítics i analògics tècniques de relaxació física i mental

Arxiu del blog

Fil web

RSS | ATOM