Connecta't i decideix estar bé

El nostre blog

El complexa d'inferioritat

15.45h - 5 de febrer 2015
El complexa d'inferioritat

Amb quasi tres dècades de compartir moments amb tants pacients, asseguraria que el sentiment d'inferioritat i la tendència a infravalorar-se és un dels estats emocionals que més observo i treballo, a banda del sentiment de culpabilitat, que ocupa el lloc preferent.

Al llarg de la meva peregrinació formativa, un gran descobriment va ser la Teràpia Floral; quanta saviesa, Dr. Edward Bach!

El Dr. Bach deia respecte de Larch que era indicada per "aquells que no es consideren a sí mateixos, ni tan bons ni tan capaços com d'altres persones que tenen al seu entorn; aquells que es mantenen dins una expectativa de fracàs i senten que mai aconseguiran èxit, per la qual cosa mai s’atreveixen a fer l’esforç necessari per tal de garantitzar-se arribar a les seves fites".

Qui respon a una actitud Larch acostuma a mostrar els trets de personalitat i estats emocionals següents:

- És una persona convençuda de la seva incapacitat

- Tot i sent molt capaç, s'infravalora fins a creure-s'ho

- S'imposa límits molt restrictius

- Té por a fracassar

- De fet no fracassa, ja que no ho intenta

- Envoltat de sentiments de frustració

- Patiment

- Dins té ambició i interès

Aquest remei floral també és d'utilitat en el tractament d'alguns casos d'impotència, en l'home,  i/o manca de desig sexual, en ambdós sexes.

Alhora, és una flor a tenir en compte davant de casos de limitació física i psíquica. I també és un gran ajut per als nens que presenten una situació de fracàs escolar, sempre i quan aquest sigui la conseqüència d'un sentiment d'inferioritat.

De fet, Larch és un encert per positivitzar l'actitud de tota persona que se senti transitòriament incapaç d’enfrontar-se a quelcom, tot i sent  raonablement possible d’aconseguir.

Recomano la lectura d'un article amb més informació vers aquesta Flor a qui es vulgui decidir a deixar marxar el  seu sentiment d'inferioritat:

Larch (Alerce)

Alhora, adreço als interessats a un article escrit per mi, publicat al meu Blog, on parlava sobre com deixar de sentir-se inferior:

Com deixar de sentir-se inferior; tractament alternatiu dins la teràpia psicoanalògica i floral

Gabinet Psicopedagògic i Mèdic Naturista, ofereix un seguit de serveis adreçats a tractar tota problemàtica relacionada amb l'autoconcepte, com és el cas del sentiment d'inferioritat.

En aquest cas, i dins d'un procés de Teràpia Psicoanalogista, es prescriu un tractament de Flors de Bach on ben segur és present la flor Larch, però junt amb d'altres remeis florals que treballin les causes i conseqüències de la infravaloració que pateix el pacient.

Alhora, i sempre que el cas concret ho requereixi, paral·lelament s'utilitzen d'altres eines terapèutiques: Psicoespinoanalogia, EFT, Tècniques de relaxació física i mental, Sanació Prànica, Medicina Natural...

Bona lectura, reflexió i decisió de canvi.

I recorda: Connecta't i decideix estar bé.

 

Etiquetes: inferioritat Flors de Bach Edward Bach incapacitat fracassar patiment emocional frustració impotència manca desig sexual fracàs escolar limitacions físiques i psíquiques teràpia psicoanalogista psicoespinoanalogia EFT tècniques de relaxació física i mental Sanació Prànica medicina natural

Arxiu del blog

Fil web

RSS | ATOM