Connecta't i decideix estar bé

El nostre blog

Els problemes escolars i quatre solucions: Psicopedagogia, Psicoanalogia, Flors de Bach i Medicina Natural.

8.15h - 25 de juliol 2014
Els problemes escolars i quatre solucions: Psicopedagogia, Psicoanalogia, Flors de Bach i Medicina Natural.

Per tal de fer una valoració adient respecte del fracàs escolar,cal tenir un compte tot un conjunt de factors relacionats entre sí, junt amb les característiques personals de cada alumne que presenta un baix rendiment acadèmic.

No serveix de gaire, afirmar que tot problema educatiu respon a una manca d'interès per part de l´alumne, fent-lo així l'únic responsable de la seva problemàtica.

Crec, a partir de la meva experiència de 28 anys de professió, que no hi ha alumnes simplement ganduls, sinó que la seva imatge de "mantes", acostuma a ser la conseqüència i/o manifestació de les autèntiques causes de la seva realitat escolar.

De fet, es pot afirmar que tot problema educatiu respon a un seguit de causes enllaçades:

Identificar-les i corregir-les no és gaire complicat, però cal adreçar-se als professionals adients: els Pedagogs, els quals, a partir d'una primera entrevista, tant amb l´alumne com amb els seus pares, decidim quin procés de diagnosis psicopedagògica cal aplicar i el corresponent tractament personalitzat per a cada cas concret.

El Pedagog s'ocuparà d'elaborar un pla de treball a partir dels resultats obtinguts en la fase de diagnòstic,on s'haurà estudiat: intel·ligència, personalitat, actituds, autoconcepte, adaptabilitat, tècniques d'estudi, interessos professionals...

Alhora però, i donat que en el ventall de causes generadores d'un fracàs escolar, n'hi ha de caire físic i emocional, és necessària la intervenció d'un altre tipus de professional: els Terapeutes Psicoanalogistes, Florals i de Medicina Natural.

Mitjançant la Teràpia psicoanalogista, caldrà esbrinar l'estat emocional actual i passat, els trets de la personalitat positius i negatius i desenvolupar una transformació de les actituds necessàries per al benestar personal i acadèmic a aconseguir.

A través d' un tractament de Flors de Bach, s'oferirà un ajut per fer un pèl més fàcil el procés de transformació emocional que caldrà assolir.

I gràcies al que ens ofereix la saviesa de la Medicina Natural, es podrà donar solució a qualsevol carència o trastorn de caire físic que estigui condicionant l'estat emocional de l'alumne, així com el seu rendiment acadèmic.

I recorda: Connecta't i decideix estar bé.

Etiquetes: causes dels problemes escolars fracàs escolar com treure millors notes medicina natural Flors de Bach teràpia psicoanalogista problemes de concentració tècniques d'estudi aprendre a estudiar

Arxiu del blog

Fil web

RSS | ATOM