Connecta't i decideix estar bé

Tècniques de concentració i memorització

Tècniques de concentració i memorització

Ensenyar estratègies per a concenrtar-se amb més qualitat i intensitat, la qual cosa es tradueix amb menys temps d'estudi i millors resultats.

A partir de millorar l'atenció, ensenyar metodologies memorístiques per tal de disminuir el temps "de empolle", que acostuma a ser el que menys li agrada fer a l'estudiant.

Tot i que la capacitat de concentració és una aptitud que potencialment tots tenim, localitzar-la i utilitzar-la depèn del nivell de motivació vers allò que hem de fer, per exemple, estudiar i aprendre coneixements acadèmics.

Alhora, un altre factor que dificulta l'ús de la nostra capacitat de concentrar-nos, és el grau de tensió que ens produeixi, per seguir amb el mateix àmbit citat abans, aconseguir passar un examen d´ una matèria que potser no és la nostra preferida o bé que ens dóna aquell professor que no ens agrada gaire.

Dins del sistema educatiu, es relaciona èxit educatiu amb unes qualificacions concretes en els exàmens, i això , que considero força discutible, provoca que els estudiants vegin i visquin les proves com a quelcom amenaçador.

En aquest sentit, plantejo un interrogant: treure una bona nota en un examen, assenyala realment el nivell d'assimilació dels continguts que s'hi avaluen, o bé la capacitat de ser un lloro de repetició, el nivell d'autoconfiança i/o el grau de control de la tensió que es pot produir en aquest tipus de situació?

L'estat del sistema nerviós marca el nivell de concentració i per tant també la possibilitat de tenir un bon record de la matèria estudiada.

Sent així, és necessari gaudir d'un bon estat de relaxació i autocontrol mental i físic, ja que només d'aquesta manera és possible viure l'execució dels exàmens sense patir i traient el màxim profit del temps d'estudi previ.

De la mateixa manera que en el servei de Tècniques i Hàbits d'estudi reflexionava sobre la importància d'ensenyar als estudiants com aprendre, com a una assignatura més durant tota l'escolaritat, considero igualment vital donar-los mecanismes de relaxació de la ment i del cos. I en aquest sentit, sóc defensora absoluta de l'aplicació de la Sofrologia a l'escola.

La Sofrologia és una ciència que estudia els mitjans per obtenir harmonia mental i tranquil·litat. De fet, s'ocupa de l'estudi de les causes psíquiques, químiques, fisiològiques i psicològiques que són responsables de modificar el nostre estat, en funció de les circumstàncies de cada moment present.

A partir d'assolir consciència de la importància d'un estat distès, per poder accedir a l'ús del potencial de concentració, tot alumne gaudiria de la possibilitat de demostrar-se que pot tenir una actitud positiva i eficient davant d'un examen. Alhora, això estimularia un bon auto concepte personal i acadèmic, i els estudis resultarien més atractius.

Donat que la capacitat memorística depèn del nivell de concentració, i aquesta del grau de relaxació, per recordar el que s'estudia cal motivació, distensió i concentració, a banda d'unes tècniques d'estudi que incloguin ensenyar mecanismes útils de memorització.

Existeixen tot un seguit de regles memotècniques força fàcils d'aprendre i que són diferents segons el tipus de contingut a recordar, però el sistema educatiu hauria d'ocupar-se de transmetre-les als estudiants.

D'aquesta manera es potenciaria una actitud menys negativa vers "empollar", tot i que caldria que el temps dedicat a aquesta feina intel·lectual fos el més reduïda possible,respecte de la tasca comprensiva i d'associació de continguts, que hauria de ser sempre la vàlida i la que assegura que no solament s'estudia, sinó que s'aprèn.

Si li interessa aquest servei, posis en contacte clicant aquí.

Tornar