Connecta't i decideix estar bé

EFT, Emocional Freedom Techniques

EFT, Emocional Freedom Techniques

És una de les tècniques de la innovadora Psicologia Energètica més divulgada i coneguda a tot el món. És un instrument útil, senzill i eficaç per al desenvolupament personal i la salut cos-ment, ja que ajuda a transformar i superar les emocions negatives, les creences limitadores i el malestar físic.

Es tracta d'una tècnica utilitzada per milers de persones i terapeutes, que han trobat en aquest instrument un excepcional mitjà per a la recuperació del benestar físic i emocional.

És una eina emprada per a transformar les creences limitadores i el malestar físic que impedeixen viure d'una forma plena, lliure i feliç.

Es pot utilitzar per tractar diversitat de problemàtiques:

Els principis en els que es basa EFT varen ser descoberts pel doctor Roger Callahan, un psicòleg clínic amb més de 40 anys d'experiència, el qual va dedicar la seva vida a trobar mecanismes de curació de les pors inexplicables, o bé sense fonaments, les fòbies i les ansietats, degut a que ell mateix les havia patit de petit.

El Dr. Callahan va arribar a descobrir aquesta tècnica, fonamentant-se en que els pensaments es relacionen amb el camp energètic corporal (canals energètics establerts per la Medicina Xinesa) i que modificant aquest camp d'energia, fent "Tapping" en els punts d'acupuntura, es poden alliberar les emocions negatives de forma ràpida i fàcil.

La causa de totes les emocions negatives és un desequilibri en el sistema energètic corporal; dit d'una altra forma, i d'acord amb la Psicoteràpia, tota emoció negativa és causada per un succés traumàtic. Sent així, cada cop que s´ accedeix o bé és activat el seu record, s'experimenta altre cop la mateixa emoció negativa.

Però el Dr. Callahan va descobrir que existeix un pas endemig entre el record/pensament i l'emoció negativa, i que no és altra cosa que el bloqueig en el fluix normal de l'energia a través dels meridians. Així doncs, el pensament o bé record no provoca directament l'emoció negativa, sinó que abans d'experimentar el dolor, es produeix el desequilibri en el sistema energètic corporal. I per tant, en lloc d'intentar desfer els pensaments/records, la Psicologia Energètica intervé directament sobre el pas endemig. Un cop equilibrada l'energia, ja no s'experimenta ni dolor ni emocions negatives amb el record/pensament concret que s'hagi treballat.

Si li interessa aquest servei, posis en contacte clicant aquí.

Tornar